Jogcím

Kiválasztott jogcím: Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:19

A mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kihívása az időjárási szélsőségekkel szembeni kitettség, ami a magyar mezőgazdaság versenyképességének tartósan korlátozó tényezőjévé vált.

A szélsőséges időjárási jelenségek (téli és tavaszi fagykár, hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű csapadék, viharkár, jégkár) évről-évre komoly károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős hatással van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó képességére. A klímaváltozáshoz történő adaptáció, a környezeti feltételekhez való alkalmazkodás, valamint a kármegelőző és - mérséklő tevékenység azonban mégis elmaradott Magyarországon, mely részben az ágazat gyenge finanszírozásának és a kármegelőző beruházások magas költségének, valamint a termelő beruházások elsőbbségének köszönhető.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, illetve a kockázat megelőzés és- kezelés előmozdítását. A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 4,72 milliárd forintos keretösszegből

 • jégesőkár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia,
 • mezőgazdasági esőkár megelőzését szolgáló technológia és
 • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia

beszerzésére és telepítésére lehet támogatást igényelni.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 6. napjától 2019. január 7. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2017. február 6.
 • 2017. március 6.
 • 2017. április 6.
 • 2017. július 6.
 • 2017. október 6.
 • 2018. január 8.
 • 2018. április 9.
 • 2018. július 9.
 • 2018. október 9.
 • 2019. január 7.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek