E-ÜGYINTÉZÉS E-ÜGYINTÉZÉS

Az elektronikus kérelem-beadási felület használata

AZ ELEKTRONIKUS KÉRELEM-BEADÁSI FELÜLET HASZNÁLATA 2019

I. Kitöltést segítő felhasználói tájékoztató

Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1 - Keretrendszer
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 2 - SAPS+Zöldítés és termeléshez kötött növény támogatások
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3A - ÚMVP AKG, VP AKG, VP ÖKO
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3B - VP NTB, VP THÉT, VP, Natura 2000 gyepterületek
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3C - Agrotechnikai műveletek/másodvetés bejelentése
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 4A - Erdőhöz kötődő támogatások (EMVA)
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 4B - Erdőhöz kötődő támogatások (VP)
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5 - Állatalapú jogcímek; Egyéb, kérelemszintű igénylések
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 6/1 - Térképnézeti funkciók
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 6/2 - Térképnézeti funkciók
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv - Vis maior bejelentés 2019 (W0193)
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Adatváltozás 2019
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása
MeKIR változásvezetés elektronikus benyújtás 2018

 

AZ ELEKTRONIKUS KÉRELEM-BEADÁSI FELÜLET HASZNÁLATA 2015

I. Kitöltést segítő felhasználói tájékoztató

EK jegyzőkönyvre tett ügyfélészrevétel kitöltés és benyújtás felhasználói kézikönyv 2015

 

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZER (EFER)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a) alpontja értelmében az államigazgatási szervek – így a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) is - az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közé tartoznak.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése, valamint 109. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani és kötelezettek az E-ügyintézési tv. illetve az annak szabályait kiegészítő és pontosító, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti informatikai együttműködésre.

A fentiek szerint a hivatkozott jogszabályban megnevezett szervezetek kötelesek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által biztosított Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) szolgáltatáshoz való csatlakozásra, ennek hiányában  bankszámlaszámuk közzétételére, az eljárásukkal összefüggő illeték- és díjfizetési kötelezettségek bankkártyával vagy banki átutalással erre a bankszámlaszámra történő megfizetésének lehetővé tételére.

Tekintettel az előzőekre, a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában a hivatkozott jogszabályhely által előírt kötelezettség a fizetési számlaszámoknak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon történő alábbiak szerinti közzétételével kerül teljesítésre.

Számlaszám megnevezése

Számlaszám

Leírás

Akvakultúra és a halászat modernizálása intézkedések lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000024

-

EHA lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000158

-

EMVA Beszedési lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000141

-

Falufejlesztés és felújítás, a vidéki tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000086

-

Fiatal gazdálkodók induló támogatása intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000031

-

Központosított beszedési számla

10032000-01040717-00000000

Nem teljesítési, mulasztási és eljárási bírságok befizetésére.

LEADER+ intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000093

-

Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000079

-

Mezőgazdasági beruházások támogatása lebonyolítási számla (AVOP)

10032000-00287773-00000017

-

Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámla

10032000-01220191-51900001

Kárenyhítési kötelezettség befizetésére.

Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000055

-

SAPARD Lebonyolítási számla

10032000-00285087-00000017

-

Szabálytalanságok lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000031

-

Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000048

-

Technikai segítségnyújtás intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000103

-

Új Vidékfejlesztési Program fejezeti kezelésű EFK

10032000-01220191-51700007

-

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000062

-