E-ÜGYINTÉZÉS
Utolsó módosítás: 2023.10.03 16:57

Tisztelt Felhasználó!

Az elektronikus kérelem beadó felület karbantartási ablaka 20:00-22:00, amennyiben ezalatt az oldal nem elérhető, kérem próbálja meg később a bejelentkezést.

Türelmét és megértését köszönjük,
Magyar Államkincstár

 

Az elektronikus kérelem-beadási felület használata

A 2023. ÉVI EGYSÉGES KÉRELEM - ELEKTRONIKUS KÉRELEM-BEADÁSI FELÜLET HASZNÁLATA

Egységes kérelem 2023 benyújtása – szakmai videók

I. Kitöltést segítő felhasználói tájékoztató

Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 1 - Keretrendszer   
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 2 - BISS+CRIS és termeléshez kötött növény támogatások  
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3A - VP AKG 2021 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3B - VP ÖKO 2021, VP ÖKO 2018
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 3C - VP NTB, VP Natura 2000 gyepterületek  
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 4A - Erdőhöz kötődő támogatások (EMVA)
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 4B - Erdőhöz kötődő támogatások (VP)  
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 5 - Állatalapú jogcímek; Egyéb, kérelemszintű igénylések 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 6 - Térképnézeti funkciók 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 7 - Agrotechnikai műveletek/másodvetés bejelentése
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Felhasználói Kézikönyv 8 - Feltételesség, AÖP
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Adatváltozás 2023
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Adatváltozás 2023 - 2023.09.29 után
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Egyeztető végzésre adott válasz / Területi Monitoring Rendszer által detektált potenciális meg nem felelésről szóló végzésre adott válasz elektronikus kitöltése és benyújtása (W0235)

Egységes kérelem elektronikus kérelem vis maior bejelentés (W0233)
Felhasználói Kézikönyv az általános vis maior kérelem benyújtó felület használatához
 
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása 2023-ra
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása 2022-re
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása 2021-re
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása 2020-ra
Egységes kérelem elektronikus benyújtás Jogszerű földhasználat nyilatkozat elektronikus kitöltése és benyújtása 2019-re
MeKIR változásvezetés elektronikus benyújtás 2018

 

ELEKTRONIKUS FIZETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI RENDSZER (EFER)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont a) alpontja értelmében az államigazgatási szervek ? így a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Államkincstár) is - az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közé tartoznak.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése, valamint 109. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani és kötelezettek az E-ügyintézési tv. illetve az annak szabályait kiegészítő és pontosító, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti informatikai együttműködésre.

A fentiek szerint a hivatkozott jogszabályban megnevezett szervezetek kötelesek a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által biztosított Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) szolgáltatáshoz való csatlakozásra, ennek hiányában  bankszámlaszámuk közzétételére, az eljárásukkal összefüggő illeték- és díjfizetési kötelezettségek bankkártyával vagy banki átutalással erre a bankszámlaszámra történő megfizetésének lehetővé tételére.

Tekintettel az előzőekre, a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek vonatkozásában a hivatkozott jogszabályhely által előírt kötelezettség a fizetési számlaszámoknak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon történő alábbiak szerinti közzétételével kerül teljesítésre.

Számlaszám megnevezése

Számlaszám

Leírás

Akvakultúra és a halászat modernizálása intézkedések lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000024

-

EHA lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000158

-

EMVA Beszedési lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000141

-

Falufejlesztés és felújítás, a vidéki tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000086

-

Fiatal gazdálkodók induló támogatása intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000031

-

Központosított beszedési számla

10032000-01040717-00000000

Nem teljesítési, mulasztási és eljárási bírságok befizetésére.

LEADER+ intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000093

-

Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000079

-

Mezőgazdasági beruházások támogatása lebonyolítási számla (AVOP)

10032000-00287773-00000017

-

Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámla

10032000-01220191-51900001

Kárenyhítési kötelezettség befizetésére.

Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000055

-

SAPARD Lebonyolítási számla

10032000-00285087-00000017

-

Szabálytalanságok lebonyolítási számla

10032000-00287560-00000031

-

Szakmai továbbképzés és átképzés támogatása intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000048

-

Technikai segítségnyújtás intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000103

-

Új Vidékfejlesztési Program fejezeti kezelésű EFK

10032000-01220191-51700007

-

Vidéki jövedelemszerzési lehetőségek bővítése intézkedés lebonyolítási számla

10032000-00287773-00000062

-