VP Általános és IH közlemények

Utolsó módosítás: 2021.08.04 23:23

Közzététel dátuma Közlemény címe
2021. július 30. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában
Verzió: 2.2
A kötelezettség a 2016. november 23. után kötött támogatói okiratra vonatkozik
Hatályos: 2021.07.30-tól
2021. május 27. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a projekt tárgyának cseréjéről
2021. március 17. A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana
2020. december 17. Közlemény az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról (Általános)
2020. szeptember 1. KÖZLEMÉNY az előleggel történő elszámolás határidejével összefüggésben (Általános)
2020. május 5. Közlemény a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásáról a koronavírus okozta veszélyhelyzettel összefüggésben (Miniszterelnökség)
2020. április 15. Tájékoztató új kormányrendeletről, módosult szabályozásról és sablonokról
2020. április 6. Beruházásokat érintő kedvezmények
2020. március 17. A 2017. július 6-án megjelent „Az EMVA Irányító Hatóság közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások konzorciumi formában történő igénybevételére vonatkozó szabályokról” szóló közlemény kiegészítése két konzorciumi együttműködési megállapodás mintával (ezen a napon feltöltött IH közlemény szövege mindenben megegyezik a 2016. július 6-án feltöltött IH közlemény szövegével)
2020. február 24. Közlemény a kbt. 55. § (6) bekezdés alkalmazásáról (Miniszterelnökség)
2020. január 7. Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2020. januári módosításáról (Általános)
2019. február 8. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési költségek projekten belüli átcsoportosításáról
2018. december 12. Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot érintő 2018. november 28-i módosításairól
2018. november 21. Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a nem első forgalomba helyezésű, de első üzembe helyezésű járművek támogathatósága tárgyában
2017. november 29. Tájékoztatás mezőgazdasági és erdészeti járművek forgalomba helyezéséről a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában
2017. szeptember 1. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek megvalósítására vonatkozó eljárás tekintetében
2017. augusztus 18. Közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendők IV.
2017. július 20. Közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendők III.
2017. március 23. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok, illetve központi költségvetési szervek által benyújtandó támogatási kérelmek szabályozásáról
2017. február 24. Az EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatásokhoz kapcsolódó monitoring adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan
2017. január 18. Közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendők II.
2017. január 10. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent pályázati felhívások által Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységek jogutódlása tárgyában
2016. december 9. Közbeszerzési eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendők
2016. december 9. A VP Irányító Hatóság közleménye a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén követendő eljárásról
2016. november 2. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghírdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes helyszíni szemlét megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatok elszámolhatóságáról
2016. július 19. Tájékoztatás a 2014-2020. közötti időszakban a LEADER Helyi Akciócsoportok működési és animációs tevékenységek elvégzéséhez szükséges elszámolható költségekről
2016. július 6. Az EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások konzorciumi formában történő igénybevételére vonatkozó szabályokról
2016. június 22. Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban
2019. augusztus 30. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában
Verzió: 2.2
A kötelezettség a 2016. november 23. után kötött támogatói okiratra vonatkozik
Hatályos: 2019.08.30-tól 2021.07.29-ig
2019. május 7. Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program vonatkozásában
Verzió: 2.1
A kötelezettség a 2016. november 23. után kötött támogatói okiratra vonatkozik
Hatályos: 2016.05.02-től 2019. 08. 29-ig