Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó módosítás: 2023.04.20 11:00

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a Magyar Államkincstár (Kincstár) internetes honlapjának Mezőgazdaság és vidékfejlesztés tárgyú oldalait látogatja, egyes személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) három módon kerülhetnek a kezelésünkbe. Egyrészt az internetes kapcsolat során az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másrészt Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, használni kívánja portálunk Kérdés-Válasz szolgáltatását. Harmadrészt a honlapunkról elérhető alkalmazásokban – pl. az elektronikus kérelembenyújtó felületen – az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe regisztrált ügyfeleink elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat is igénybe vehetnek.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatása során kerülnek kezelésünkbe, a Kincstár nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szerver üzemeltetőjénél keletkeznek. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésre a hatósági ügyintézésre vonatkozó szabályokat alkalmazzuk.

A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a Kincstár maga végzi.

Az internetes ügyfélszolgálatunkon, a Kérdés-Válasz szolgáltatásban, valamint a honlapunkról elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségek használata során kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink férnek hozzá, mégpedig csak a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához, az ügyintézés elvégzéséhez szükséges mértékben.

Kapcsolatfelvétel és azzal összefüggő adatkezelés

Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, kapcsolatfelvételi oldalaink űrlapjait használhatja (Kérdés-Válasz, e-mail), továbbá fordulhat hozzánk saját e-mail címével, telefonon és személyesen is.

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kérdésekkel kapcsolatos megkeresése leggyorsabban a Kérdés-Válasz menüponton keresztül jut el ügyfélszolgálatunkhoz. Amennyiben mégis az e-mail felületet választja, kérjük, a tárgy mezőben a „mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakterületet szíveskedjen kiválasztani.

Amikor Ön regisztrál a Kérdés-Válasz felület és a személyre szabott szolgáltatások igénybevétele érdekében, akkor– a regisztrációs folyamat részeként – az alábbi személyes adatait adja vagy adhatja át kezelésre a Kincstár részére:

  • kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév és e-mail cím,
  • megadható adatok: mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos ügyfél-azonosító (továbbiakban: ügyfél-azonosító) és adóazonosító jel.

A Kérdés-Válasz felületen lehetősége van nyilvántartott ügyfelünkként részletes, személyre szóló tájékoztatást, vagy látogatóként általános, személyhez nem köthető tájékoztatást igényelni. A részletes, személyre szóló tájékoztatáshoz kérjük, hogy az emelt szintű regisztrációt válassza. Ez az Ön adatainak védelme érdekében többlet információk megadását igényli, hogy a jövőben biztosan beazonosítható legyen, hogy Ön fordul hozzánk adatkéréssel.

Ha a Kérdés-Válasz felületen elvégzett regisztráció során megadott és nyilvántartásba vett személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg, kérheti azok helyesbítését, vagy a helyesbítést a Kincstár is elvégezheti.

  • Lehetőség van továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében  ezen személyes adatok törlésére, amennyiben kezelésük jogellenes;
  • azt Ön kéri;
  • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Fontos tájékoztatnunk ugyanakkor, hogy a 2011. évi CXII. törvény 17. § (4) bekezdésében levő felhatalmazással élve, amennyiben kéri regisztrációja törlését, a felületen az Ön által feltett kérdéseknél „törölt felhasználó” jelölés fog szerepelni, az Önhöz kapcsolódó adatokat pedig a Kincstár az Ön esetleges jogi igényeinek elévüléséig zárolja, ezt követően pedig véglegesen törli.

Kérdéseit saját e-mail címéről küldött (azaz nem a portálról elérhető e-mail felületen írt) e-mailen keresztül is felteheti. Amennyiben ügyfél-nyilvántartási rendszerünkbe bejelentett email címet használ, úgy részletes, teljes körű tájékoztatást adhatunk.

Be nem jelentett email cím esetén – szintén az Ön adatainak védelme érdekében, a megfelelő beazonosítás híján – csak általános, az Ön személyéhez nem köthető információkról adhatunk tájékoztatást az email feladójának.

Ügyfeleink hivatali időben, telefonon keresztül is érdeklődhetnek a kezdőoldalon elérhető telefonszámokon, vagy a Vármegyei Kormányhivatalok ügyfélszolgálatainak elérhetőségein.

Ha Ön személyesen kívánja ügyét intézni, a Vármegyei Kormányhivatalok elérhetőségei menüpontban megtalálja a területileg illetékes megyei ügyfélszolgálatok (melyek a Kormányhivatalok részeként működnek), valamint az alábbi hivatkozáson a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési ügyfélszolgálatának elérhetőségeit: Ügyfélszolgálat elérhetőségei.

Adatkezelési tájékoztató a mobilGAZDA applikációhoz

***
A honlapon található képek a Magyar Államkincstár tulajdonát képezik. A honlapon található képek publikációja, bármilyen módon történő felhasználása kizárólag a Magyar Államkincstár külön előzetes, írásos engedélye alapján lehetséges.

 

A Kincstár portál rendszerének további oldalaira vonatkozó általános adatvédelmi tájékoztató a Kincstár főoldalán található.