Jogcím

Kiválasztott jogcím: NVT monitoring

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv monitoringja

Utolsó módosítás: 2009.12.11 13:57

Magyarország Nemzeti Vidékfejlesztési Terve (NVT) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garanciarészlegéből finanszírozott vidékfejlesztési intézkedéseket tartalmazza. Kijelöli a vidéki térségek fenntartható fejlődését biztosító célokat, a megvalósításukat szolgáló intézkedéseket, valamint az azok keretében támogatható tevékenységeket. Meghatározza továbbá a támogatás igénybevételének feltételeit és végrehajtásuk részletes szabályait is. Az NVT támogatja a környezetkímélő mezőgazdasági termelést, segítséget nyújt a kedvezőtlen adottságú területeken folytatott gazdálkodáshoz, az ország erdőborítottságának növeléséhez. A terv intézkedései hozzájárulnak ezen kívül a félig önellátó gazdaságok ökonómiai életképességének javításához, valamint a termelői csoportok felállításához és működéséhez.

Az NVT nem terjed ki valamennyi vidékfejlesztési intézkedésre. A komplex vidékfejlesztés egymással összhangban lévő fejlesztési dokumentumokban (Nemzeti Fejlesztési Terv, annak operatív programjai, kiemelten az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program - AVOP) megjelölt stratégiák és tevékenységek együtteseként valósul meg.

 

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében támogatott ügyfeleknek nincs monitoring adatszolgáltatási kötelezettségük, mivel a Program lezárult.

 

Kapcsolódó jogcímek