Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: ISAMM

Megjelenés: 2013.07.05. 12:16 Utolsó módosítás: 2017.01.11. 16:05

Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM)

Az ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) az európai mezőgazdasági piac irányítására és nyomon követésére szolgáló nem publikus informatikai rendszer.

Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer

Information System for Agricultural Market Management and Monitoring

ISAMM

 

Az ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring)  az európai mezőgazdasági piac irányítására és nyomon követésére szolgáló nem publikus informatikai rendszer.

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) 2009-ben hozta létre az ISAMM rendszert azzal a céllal, hogy a Piacfelügyelethez szükséges információk (árak, mennyiségek, forgalom stb.) jelentéseit, a korábbi több szálon futó, levelezésen alapuló gyakorlat helyett, egy átfogó informatikai rendszerbe integrálja. A rendszer a mezőgazdasági piacok és közvetlen támogatások ügyviteli folyamataihoz kapcsolódik, nem érinti a költségvetési és ellenőrzési/felügyeleti eljárásokat, illetve azokat a vidékfejlesztési műveleteket, melyeket már meglévő, működő informatikai rendszer támogat.

A Bizottság 2009. augusztus 31-i a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 792/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó tájékoztatási kötelezettségek széles köre miatt az ISAMM rendszerbe fokozatosan kerülnek be a tagállamok által készített jelentések.

 

Az ISAMM rendszer kommunikációs moduljába a tagállamok arra feljogosított felhasználói (pl. FM, AKI, NAV stb. kijelölt ügyintézői) autonóm módon helyezhetik el (tölthetik fel) a felelősségi körükbe tartozó adatokat.

Az DG AGRI ISAMM felhasználói a rendszer segítségével összesítik, elemzik a tagállamok által feltöltött adatokat.

Az ISAMM rendszer nem publikus, csak az Európai Bizottság ügyintézői és a tagállam jelentésszolgálatot végző, jogosultsággal rendelkező ügyintézői számára elérhető. A tagállamok által felvitt adatok aggregált formában csak az Európai Bizottság ügyintézői számára hozzáférhetőek.

 

 

ISAMM Magyarországi működése

•1.      A 311/2006 (XII.23.) kormányrendelet 1C §-ának d pontja a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására az Magyar Államkincstár központi szervét jelöli ki.

A Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület (National User Administration Entity, NUA) feladatait a Monitoring Osztály munkatársai látják el.

a) A Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület engedélyezi és közreműködik az ISAMM rendszerben lévő jelentések megküldéséért Felelős Hatóságok, valamint a felhasználók ISAMM rendszerhez történő hozzáférési jogosultságának igénylésében, annak módosításában és megszüntetésében. A jogosultság igénylés, módosítás elektronikus úton, az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága által működtetett webes felületen keresztül történik. A NUA feladata a jogosultság igények tagállami szintű engedélyezése, ellenőrzése, a több szintű (Felelős hatóság vezetője, NUA vezetője) engedélyezés papír alapú nyilvántartása.

c) A NUA nyilvántartja a Felelős Hatóságokat, a hozzájuk tartozó jogosultságigény engedélyezőket és a jogosultsággal rendelkező felhasználókat.

 

•2.      A Magyar Államkincstár elnöke által kijelölt koordinátor, Hegedűs Tímea szakmai főtanácsadó asszony, felel a tagállamban az ISAMM rendszer bevezetéséért.

a) A koordinátor tájékoztatja a Felelős hatóságokat az ISAMM rendszer technikai újításairól, új modulok, jelentések bevezetéséről.

b) Új modulok, jelentések bevezetése esetén szervezi az esetleges az ISAMM rendszerbe kerülő új jelentések megküldéséért Felelős Hatóságok belépését.

c) Szervezi, koordinálja a tagállamban szükséges informatikai fejlesztések megvalósítását.

 

•3.      A tagállami jelentések megküldéséért felelős hivatali szervek a Felelős Hatóságok (Comptenet Authority), melyek arra feljogosított felhasználói, kijelölt ügyintézői autonóm módon helyezhetik el, tölthetik fel a felelősségi körükbe tartozó adatokat.

 

Link gyűjtemény

 

CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens). Kommunikációs és információs célra létrehozott, az Európai Intézmények és partnereik között működő extranet eszköz.

https://circabc.europa.eu

 

ISAMM teszt:

Az ISAMM teszt rendszerben lévő jelentések tagállami és bizottsági tesztelés szakaszában vannak. A teszt környezetben lévő jelentéseket szabadon, bármilyen adattartalommal lehet megküldeni a DG-AGRI-hoz. Nem történik hivatalos adatszolgáltatás.

https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal

 

ISAMM éles:

Az ISAMM éles környezetben lévő jelentéseket jogszabály szerint már csak az ISAMM rendszeren keresztül lehet megküldeni a Bizottság részére. Ezeknek a jelentéseknek nagy része az ISAMM teszt illetve az éles-teszt rendszerből kerül át az éles rendszerbe, néhány esetben előfordulnak olyan kiegészítő jelentések melyek új riportként jelennek meg. Az éles környezetbe kerülő jelentésekre vonatkozó jogszabályokat a DG-AGRI a 792/2009 EK rendelet alapján folyamatosan módosítja az adatszolgáltatás módját szabályozó kiegészítésekkel.

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/