Jogcím

Kiválasztott jogcím: Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért (REL-VP)

VP3-16.4.1-17 Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért

Utolsó módosítás: 2021.09.01 10:05

A felhívás célja az ellátási lánc szereplőinek horizontális és vertikális együttműködése keretében a rövid ellátási láncok és a helyi, közvetlen értékesítési lehetőségek létrehozása és fejlesztése, valamint a mezőgazdasági termelők piacra juttatása által a jövedelmük növelése, amely megvalósítható a promóciós tevékenységek előmozdítása, és a közös projekttervre alapozott értékesítési formák kialakítása, fejlesztése segítségével. A tartós és strukturált termelői együttműködések feladata, hogy több éves, közös projekttervre alapozott, egyéni és közös értékesítési formákat megteremtő, az alkalmi piaci megjelenést, eseti promóciós akciókat meghaladó, közvetlen értékesítést szolgáló együttműködéseket, saját üzleti modelleket alakítson ki.

A termelői együttműködésen alapuló, rövid láncú értékesítési üzleti modell lehet minden olyan megoldás, amelyben a termelők és a végső fogyasztó között közvetlen az értékesítési kapcsolat, vagy abban maximum egy közvetítő szereplő vesz részt. Ilyen lehet többek között a rendszeres fizikai piaci megjelenés, a "boltra szállítás", illetve a közétkeztetés vagy a vendéglátás számára történő rendszeres beszállítás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen felhívás keretében megalakult REL csoportok tagjai - egyedi tevékenységük fejlesztéséhez - az élelmiszer-feldolgozási és borászati beruházások tekintetében a VP3-4.2.1-15 számú Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban, valamint a VP3-4.2.2-16 számú Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívások keretében részesülhetnek támogatásban.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában vagy gazdasági társasági formában van lehetőség. 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,84 milliárd Ft.

A támogatás kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától 2020. szeptember 30. napjáig van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszegből termelői együttműködésen alapuló, rövid ellátási láncú értékesítési üzleti modell kialakítására és működtetésére, ennek érdekében új REL csoport kialakítására és működtetésére, létező REL-jellegű közvetlen értékesítést végző csoport esetén a projekttervben meghatározott, új projekt megvalósítására, marketing és promóciós tevékenységekre, továbbá a tevékenységet szolgáló épület/építmény átalakítására, bővítésére, felújítására, új eszközök, berendezések,  informatikai szoftverek beszerzésére, valamint piackutatási tevékenységekre nyílik lehetőség. 

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek