Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészek átmeneti támogatása

Méhészek átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2021.01.12 10:47

Figyelem!

A kérelembenyújtási időszak lezárult. 

A kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

A méhállomány megőrzéséhez átmeneti nemzeti támogatást vehet igénybe az a méhészeti termelő tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (kérelmező), aki

  • a Magyar Államkincstár Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában:
    • nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
    • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,
    • a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet [a továbbiakban: 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet] alapján a 2020. támogatási év vonatkozásában jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezik,
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
  • vállalja, hogy a méhészeti termelő tevékenységét legalább 2020. december 31-éig folytatja.

 

Az átmeneti támogatás alapja a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti, a 2020. tárgyév vonatkozásában megállapított méhcsaládszám. Az átmeneti támogatás mértéke méhcsaládonként 1000 forint.

 

A támogatási kérelem 2020. július 13. és július 27. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kapcsolódó jogcímek