Kiválasztott jogcím: Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása

Megjelenés: 2009.11.04. 13:46 Utolsó módosítás: 2018.08.14. 12:13

A szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása jogcím ismertetője

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja, hogy elősegítse a szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők versenyképességének javítását. Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának minősül a fajtaváltás és az ültetvény áttelepítése.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója, aki/amely  rendelkezik jóváhagyott egyéni tervvel.

A támogatás mértéke

A 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 1. számú melléklete szerint.

Az elszámolható hektáronkénti költségáltalányok

Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 1. számú melléklete szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.