Kiválasztott jogcím: Fűszerpaprika csekély összegű támogatás

Megjelenés: 2014.04.25. 12:12 Utolsó módosítás: 2020.04.29. 09:10

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása

Jogcím/intézkedés célja


A fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatást igényelhet a fűszerpaprika-termelő a minőségi fűszerpaprika termelése céljából vásárolt fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.
A támogatási kérelmeket 2020. május 1. és augusztus 5. közötti időszakban kell benyújtani.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a fűszerpaprika-termelő jogosult, aki:
a) saját nevében vásárolt, vagy
b) a termeltető vagy termelői csoport nevében vásárolt fémzárolt vetőmagot átvette és
c) a 2019. október 20. és 2020. április 30. közötti időszakban vásárolt vagy átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasználta, valamint
d) megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek.

A támogatás mértéke

A Rendelet 2. § (2) bekezdése szerint.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.