Jogcím

Kiválasztott jogcím: Földrajzi jelzésű terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatása

A FÖLDRAJZI JELZÉSŰ TERMÉKET FORGALMAZÓ TÉSZE-EK JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSA

Utolsó módosítás: 2017.05.09 12:55

Intézkedés célja: A földrajzi jelzéssel rendelkező terméket forgalmazó termelői szervezetek jövedelempótló támogatásáról szóló 39/2016. (VI. 10.) FM rendelet alapján vissza nem térítendő általános csekély összegű (de minimis) támogatás vehető igénybe.

Támogatás jogosultja: A rendelet alapján a gazdasági versenyképességének fokozására, az értékesítési tevékenységével összefüggő vissza nem térítendő, egyszeri, általános csekély összegű jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet szerinti határozattal elismert termelői szervezet, illetve a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet hatálya alá tartozó termelői csoport, amely a növénytermesztési ágazatban tevékenykedik, és a legutolsó lezárt gazdasági évében az összes értékesítésből származó mérleg szerinti árbevételének legalább 70 %-át uniós oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező termék forgalmazásával érte el. A támogatási jogosultság megszerzésének további feltétele, hogy a kérelmező a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában regisztrált, vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe, nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt, továbbá amennyiben szükséges, rendelkezik a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozattal.

Támogatás mértéke: Egy termelői szervezet esetében tagonként legfeljebb 200 ezer Ft. Az  a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a jövedelempótló támogatás összegét a termelői szervezet és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok) részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret figyelembevételével állapítja meg.

Az intézkedésre a 2016. évben 50 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre, ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja ezt a keretet, akkor a megállapítható jogosult támogatási összegek arányosan visszaosztásra kerülnek.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek