Hírek Hírek

Megjelenés: 2020.07.28. 11:13 Utolsó módosítás: 2020.07.28. 11:13

Méhészek figyelem! Augusztus 3-ig igényelhető még méhanya támogatás!

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét arra, hogy a petéző méhanya, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatására (méhanya támogatás) 2020. augusztus 3-ig nyújthatják még be kifizetési kérelmeiket a Kincstár által erre a célra rendszeresített, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon megtalálható, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül. A kifizetési kérelem említett határidőre történő benyújtásának elmulasztása a kérelem elutasítását vonja maga után!

Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás.

A támogatási jogosultság alapja a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) – 2019. szeptember 30-i fordulónapra vonatkozóan – legkésőbb 2020. január 21-ig bejelentett és nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési kérelem benyújtásának napján is a kérelmező tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 2020. január 21-ét követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető igénybe. A TIR nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidőn túli teljesítéséért a méhész-gazdálkodó felel, annak minden jogkövetkezményével együtt.