64/2012 (V. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

64/2012 (V. 3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2012.06.29 14:17

a 2012-es támogatási évi anyajuhtartás támogatás igényléséről szóló 54/2012. (IV. 3.) MVH Közlemény módosításáról

 

I. A módosítás indoka

 

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet 2012. április 27.-i módosítása következtében az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásában való részvételhez szükséges kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbodott, ezért az 54/2012. (IV. 3.) MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása vált szükségessé.

 

II. A Közlemény módosuló rendelkezése

 

A Közlemény IV. pontja az alábbiak szerint módosul:

„IV. A támogatás igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtása

A K12100 Támogatási kérelmet minden termelőnek be kell nyújtania, aki anyajuhtartás támogatást kíván igénybe venni.

 

A K12100 Támogatási kérelmet az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez kell benyújtani,
postai úton.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel.

A K12100 Támogatási kérelmet 2012. április 4. és 2012. május 18. között lehet benyújtani.

A május 18-a után benyújtott kérelmek esetén az anyajuhtartás támogatásának összege késedelmes munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül. 25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül."

Figyelem! A benyújtási időszak megváltozásának következtében a birtokon tartási időszak is módosul.

III. A közlemény módosuló melléklete

·         Tájékoztató az anyajuhtartás támogatást igénylő gazdálkodók részére (1. számú melléklet)

IV. A közlemény hatálya

E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.

Az 54/2012. (IV. 3.) MVH Közlemény további részei változatlanul hatályban maradnak.

 

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Budapest, 2012. május 3.

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek