62/2011 (V.31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

62/2011 (V.31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2011.06.08 15:14

a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (IV. 4.) MVH közlemény módosításáról

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

83/2011. (V. 31.) MVH közleménye

a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

szóló 62/2011. (IV. 4.) MVH közlemény módosításáról

I. a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (IV. 4.) MVH közlemény IV. pontjának módosítása

 

A tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2011. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (IV. 4.) MVH közlemény IV. pontjának helyébe a következő szöveg lép:

 

„A támogatási kérelmet

 

2011. május 15-ig

 

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) - a jelen közlemény mellékleteként - közzétett nyomtatványon kell benyújtani a területileg illetékes MVH kirendeltséghez. Mivel május 15. munkaszüneti napra esik, ezért a kérelmek legkésőbb 2011. május 16-án adhatók postára.

 

A támogatási kérelem az említett határidőt követően még 25 naptári napig (2011. június 9-ig) benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. A 2011. június 9. után benyújtott kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A benyújtás napja a borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt saját érdekében tértivevénnyel adja fel!

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 

a) a tejnek felvásárló részére történő értékesítése esetén a felvásárló által a tejtermelőre vonatkozóan, a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (továbbiakban: tejkvóta-rendelet) szerinti, a 2010/2011. kvótaévre vonatkozó éves jelentés adattartalmának megfelelően kiállított igazolást a beszállított tej mennyiségéről és annak valódi zsírtartalmáról;

 

b) a tejnek Magyarország területéről értékesítés céljából történő kiszállítása esetén a kiszállított tej mennyiségének és minőségének (zsírtartalmának) megállapítására alkalmas számlákon alapuló nyilatkozatot."

 

 

II. Hatálybalépés

Ez a közlemény a közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

Budapest, 2011. május 30.

 

 

 

Palkovics Péter

elnök

 

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek