Vissza 22/2006 (II. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

22/2006 (II. 27.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.04 17:48

az anyakecske-tartás támogatásáról szóló 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

I. A támogatás jogszabályi alapja

Az anyakecske-tartás támogatásáról szóló 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján anyakecske tartáshoz vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető .

II. A támogatási kérelmek benyújtása

A támogatás igénybevételéhez a rendelet 3. § (1) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 1. számú melléklete (N0010) szerinti támogatási kérelmet , valamint a 2. számú melléklete (N0011) szerinti betétlapot 2006. október 31-ig az MVH Központi Hivatalához postai úton, az alábbi címre kell benyújtani:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,

1385 Budapest 62., Pf.: 867.

A közlemény 3 . számú melléklete (N0020) szerinti, a támogatás visszavonására vonatkozó kérelmet a határozat jogerőre emelkedéséig lehet a fenti címre benyújtani.

A kérelmező köteles a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti MVH gazdaregisztrációs számát a TIR rendszerbe bejelenteni. A bejelentést a www.enar.hu internetcímről letölthető 2151. sz., vagy 2167. sz. nyomtatványokon kell megtenni.

III. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

•  a Bizottság 2004. október 6-i, „az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban” című 1860/2004/EK rendelete

•  a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

•  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

•  a mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet

•  az anyakecske-tartás támogatás�ról szóló 4/2006. (I. 20.) FVM rendelet

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2006. február 27.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek