Vissza 131/2005 (XII. 9.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

archív

131/2005 (XII. 9.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY

Hatályon kívül helyezve
Utolsó módosítás: 2009.11.19 09:00

a szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról

Figyelem!

Tájékoztató a 131/2005. (XII. 9.) MVH közleménnyel kapcsolatban

A szőlőültetvények kivágási támogatásához kapcsolódó 131/2005. (XII. 9.) MVH közlemény a 2005/2006. borpiaci évre vonatkozott, így a 2006/2007. borpiaci évben e Közlemény alapján támogatási kérelem benyújtása nem lehetséges. A jelenlegi, azaz a 2006/2007. borpiaci évben a szőlőkivágási támogatási kérelmek benyújtására csak a vonatkozó szabályozás kialakítása, és a kapcsolódó MVH közlemény megjelentetése után nyílik lehetőség.

2006. december 29.

MVH – Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

 

 

 

 

 

I. A támogatás jogalapja

A szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendeletben előírt szabályokkal összhangban Magyarországon végleges, újratelepítési joggal nem járó szőlőültetvény-kivágáshoz támogatás igényelhető.

II. A támogatási, valamint előzetes kifizetés iránti kérelmek benyújtása

A 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 1. § (2) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 1-2. számú mellékletei (B1080, illetve B1081) szerinti támogatási kérelmeket , valamint a 3-4. számú mellékletek (B1100, illetve B1101) szerinti, a támogatás előzetes kifizetésére vonatkozó kérelmeket azok mellékleteivel együtt 2006. február 15 -ig az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton. A benyújtási határidő jogvesztő. A benyújtás helye:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

III. A kivágás elvégzéséről szóló bejelentőlap benyújtása

A 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 8. § (4) bekezdésében hivatkozott, az e közlemény 5. számú melléklete (B1110) szerinti bejelentőlapokat , a kivágás megtörténtét követően az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani postai úton, a II. pontban meghatározott címre.

IV. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet hatályba lépésének napján lép hatályba.

V. Kapcsolódó jogszabályok

• a Tanács 1999. május 17 -i 1493/1999/EK rendelete a borpiac közös szervezéséről

• a Bizottság 2000. május 31-i 1227/2000/EK rendelete a termelési potenciálra tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról

• a Bizottság 2000. december 14-i 2729/2000/EK rendelete a borágazat ellenőrzésére vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról

• a Bizottság 2005. március 7-i 383/2005/EK rendelete a borágazat termékeire alkalmazandó átváltási árfolyamokra vonatkozó meghatározó ügyleti tények meghatározásáról

• a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény

• a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

• az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet

• a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló módosított 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

• a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

• a szőlőültetvények kivágási támogatásának szabályozásáról szóló 110/2005. (XI. 24.) FVM rendelet

• a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető.

 

Budapest, 2005. december 9.

 

Margittai Miklós elnök

Kapcsolódó tartalmak
Kapcsolódó jogcímek