Kiválasztott jogcím: Állattartó telepek korszerűsítése - Komplex

50/2017. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímekkel összefüggő tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmek bejelentésére vonatkozó szabályairól

95/2015 (VIII. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról

39/2015 (III. 24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények módosításáról

13/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

27/2014 (II. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályon kívül helyezve

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

26/2014 (II. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályon kívül helyezve

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

133/2013 (VIII.1) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2013. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

75/2013 (V.3.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 14/2013. (I.22.) számú MVH közlemény módosításáról

56/2013 (III. 22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012. (XI.30.) számú MVH közlemény módosításáról

52/2013 (III. 8.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek hiányos elektronikus benyújtása esetén kiírt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre felhívó végzés alapján benyújtandó dokumentumok rendszeresítéséről

5/2013 (I.18.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről szóló 171/2012. (XI.30.) MVH közlemény módosításáról

171/2012 (XI.30.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtható támogatási előleg igénybevételének részletes feltételeiről

123/2012 (VII.31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 103/2012. (VII.20.) számú MVH közlemény módosításáról

115/2012 (VII.31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről szóló 104/2012. (VII. 20.) számú MVH közlemény módosításáról

104/2012 (VII. 20.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről

88/2012 (VII.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

88/2012. (VII.13.) MVH Közlemény - a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról egyes ÚMVP, NDP és HOP jogcímek esetében

82/2011 (V. 26.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott jogcímek tárgyi eszköz cseréjére irányuló kérelmeinek bejelentésére vonatkozó szabályairól

38/2011 (III.22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az egyes EMVA-ból társfinanszírozott beruházási támogatások megvalósítási határidején belül bekövetkezett vis maior helyzet igazolásának, és a bejelentés alapján a megvalósítási határidő meghosszabbításának különös szabályairól

23/2011 (III.01.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az egyes EMVA-ból finanszírozott beruházási támogatások megvalósításához szükséges okiratok beszerzésének határidejével kapcsolatos szabályozásról

163/2010 (XI.03.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

31/2010 (III. 22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 27/2010. (II.26.) számú MVH közlemény módosításáról

211/2009 (XII. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 168/2009. (XI.16.) számú MVH közlemény módosításáról

111/2009 (VIII. 31.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

108/2009. (VIII. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem benyújtásáról egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében

71/2008 (V. 30.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

68/2007 (IX. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről

64/2007 (VIII. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről

62/2007 (VIII. 24.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, az Állattartó telepek korszerűsítése, illetve az Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcímek keretében benyújtott támogatási kérelem visszavonásának szabályairól

60/2007. (VIII. 16.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről
FIGYELEM! A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet egyes feltételeinek a 92/2007. (VIII. 24.) FVM rendelettel történt módosításáról szóló 64/2007. (VIII. 28.) MVH közlemény a következő linken érhető el:
64/2007 (VIII. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY