Jogcím

60/2020. (VI. 30.) számú Kincstár Közlemény
2020.07.01. 17:30 archív Hatályon kívül helyezve Utolsó módosítás:  2023.02.19. 16:03

a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről

Amennyiben jogszabály nem zárja ki, a Kincstár elháríthatatlan külső okként (a továbbiakban: vis maior) ismer el olyan, a 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet alapján igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani.

 

A vis maior esemény bekövetkeztének lehet olyan hatása, hogy az ügyfél a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásra vonatkozó jogszabályban, pályázati felhívásban, vagy a támogatáshoz kapcsolódó más szabályozó eszközökben (pl. Irányító Hatóság vagy a Kincstár által kibocsátott közleményben, stb.) meghatározott feltételeknek, követelményeknek nem, vagy csak részben tud megfelelni, eleget tenni.

 

Amennyiben az ügyfél hitelt érdemlő módon (a vis maior rendeletekben és/vagy a támogatások végrehajtásával kapcsolatos szabályozó eszközökben meghatározott igazoló dokumentumokkal) bizonyítani tudja a vis maior esemény bekövetkeztét és hatását, akkor az ok-okozati viszony fennállása esetén – az erre irányuló döntés szerint részlegesen vagy teljes körűen – vis maior alapján mentesülhet a támogatási feltételek, kötelezettségek teljesítése alól.

Csatolt dokumentum
2020.07.01. méret: 830 KB Utolsó módosítás dátuma:  2020.07.01.
Kapcsolódó jogcímek