Ügyfélnyilvántartás Ügyfélnyilvántartás

Megjelenés: 2017.03.09. 09:38 Utolsó módosítás: 2022.04.01. 14:07

Tájékoztatás KKV minősítés bejelentéséről

Tájékoztatás a KKV minősítés bejelentéséről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (a továbbiakban: Támogatási törvény) (1) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség alapján a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben való részvétel során a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban KKV törvény) hatálya alá tartozó vállalkozás köteles bejelenteni a KKV törvény szerinti minősítését.

A Támogatási törvény alapján a KKV minősítés tekintetében tehát a KKV minősítésről csak annak az ügyfélnek kell bejelentést tennie az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe, aki a KKV törvény hatálya alá tartozik. Amennyiben az ügyfél nem jelent be KKV minősítést a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár), azt a Kincstár úgy értelmezi, hogy nem tartozik a KKV törvény hatálya alá, és ellenkező bizonyításig ezt tekinti alapállapotnak. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KKV törvény értelmező rendelkezései alapján a „vállalkozás” fogalmába a természetes személyek is beletartozhatnak.

A KKV minősítés bejelentésének módja: 

  • nyilvántartásba vétel iránti kérelem esetén 
    • papír alapon, természetes személyekre vonatkozóan a G1010, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1020 jelű nyomtatványon,
    • elektronikus úton, a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén.
  • nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem esetén 
    • papír alapon természetes személyekre vonatkozóan a G1011, nem természetes személyekre vonatkozóan a G1021 nyomtatványon, 
    • elektronikus úton, a Magyar Államkincstár elektronikus ügyintézési felületén.

A nyomtatványok letölthetők ezen helyen. A benyújtás helyét és módját az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló, hatályos Közlemény szabályozza.