Jogcím

Kiválasztott jogcím: Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

Utolsó módosítás: 2021.05.31 09:55

A felhívás kódszáma: VP5-16.5.2-21

A Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében.

Az együttműködéshez kapcsolódóan az öntözési közösség, valamint annak tagjai beruházási projektet is indíthatnak a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése művelet alapján.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd Ft.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

1. Önállóan támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:

a) Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.

b) Új öntözési beruházások előkészítése.

Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).

 

Támogatást igénylők köre: jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:

- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy

- termelői csoport.

 

A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség.

A benyújtott kérelmek elbírálása szakaszosan történik.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek