Jogcím

Kiválasztott jogcím: A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

Utolsó módosítás: 2021.03.24 12:08

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-19

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása.

A felhívás keretében támogatásra kizárólag a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás keretében - a projekttervük alapján - támogatásban részesült REL együttműködési csoportok mezőgazdasági termelő tagjai jogosultak.

A felhívás keretében a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR) 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez3 kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak az alábbiak szerint:

1. célterület - Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése érdekében. Támogatható tevékenységek: · Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy · a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

2. célterület - Borászati üzemek fejlesztése Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési beruházások.

Támogatható tevékenységek:

· Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; és/vagy

· a célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

A támogatást igénylő értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 10. napjától 2022. február 9. napjáig van lehetőség. A benyújtott kérelmek elbírálása szakaszosan történik.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek