Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (AKG-VP)

VP AKG kötelezettség átadás webes felületen történő bejelentéshez készített kitöltési útmutató

Tájékoztatás a kifogás benyújtásának lehetőségeiről

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre kerülő, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (továbbiakban: VP-AKG) lehetőséget biztosít a pályázatot beadók számára, hogy kifogással éljenek a meghozott döntés ellen.

VP AKG Közlemény

A Vidékfejlesztési Program keretén belül pályázati felhívás útján meghirdetésre kerülő, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő agrár-környezetgazdálkodási támogatásban (továbbiakban: VP-AKG) beérkezett kérelmek feldolgozása során szükséges néhány esetben az adategyeztetés, melyről az ügyfeleket külön levélben értesítjük.

VP AKG Közlemény

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre kerülő, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból történő Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (továbbiakban: VP-AKG) lehetőséget biztosít a pályázatot beadók számára, hogy visszavonják részben vagy teljesen a korábban benyújtott támogatási kérelmüket. A pályázati felhívás rögzíti a vonatkozó előírásokat, valamint ezen előírások be nem tartása esetén az érvényesítésre kerülő szankciókat. A támogatási kérelem visszavonását, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell megtenni az MVH felé. A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül.

VP AKG Közlemény

A VP-AKG támogatási kérelem pontosítás elektronikus, webes felületen történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.

VP AKG Közlemény

A VP-AKG támogatás, Horizontális Ültetvény tematikus előíráscsoport esetében, az ültetvénycsoport váltás (kivágás illetve újratelepítés művelet elvégzésének) elektronikus, webes felületen történő bejelentéséhez készített kitöltési útmutató.

VP-AKG közlemény

A támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő leteltét követően hiánypótlásra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha a támogatási kérelem túligénylési vizsgálatának lezárásához vagy az ültetvény életkora szerinti hatósági bizonyítvány tekintetében az MVH hiánypótlásra szólítja fel a támogatást igénylőket.

VP-AKG közlemények

A mellékelt formanyomtatvány segítségével lehet bejelenteni a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetésre került, Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (továbbiakban: VP-AKG) pályázati felhívás 3.2. pont V. fejezetének 22. bekezdésében foglaltaknak megfelelő agrotechnikai műveletek megvalósítását (másodvetés, középmély-lazítás, zöldtrágyázás, istállótrágyázás, baktériumtrágyázás).

Módosult a pályázati felhívás!

Módosítás történt az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában.

VP-AKG alkalmazás

VP-AKG közlemények

Megjelent az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című pályázati felhívás!

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása érdekében.