Jogcím

Kiválasztott jogcím: Vidékfejlesztési Program 2014-2020

A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései

Utolsó módosítás: 2021.03.12 15:38

A felhívás célja a jogszabályok által jelenleg lehatárolt tájgazdálkodási mintaterületeken együttműködésen alapuló tájgazdálkodási célú mintaprojektek megvalósítása. 

A több gazdálkodó és érintett összefogásával megvalósuló tájgazdálkodási célú mintaprojektek fő célkitűzése a vízrendszerek vízvisszatartásának, illetve a kistáji vízháztartás egyensúlyának javítása. A projektek további céljai az alábbiak:

  1. a táj természeteshez közelítő térstruktúrájának kialakítása, 
  2. az ökológiai hálózat térbeli elemeinek visszaállítása, 
  3. az élőhelyek fragmentálódásának megállítása, 
  4. a biodiverzitás megtartása, növelése az élőhelyek rehabilitációja, létrehozása és fejlesztése által, 
  5. a talajok leromlásának megakadályozása és csökkentése, 
  6. a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, javítása, 
  7. a megújuló energiák használata révén a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntarthatóságának javítása, 
  8. a szénmegkötés fokozása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, 
  9. az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállóképesség javítása. 

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1651-17-a-fenntarthatsgot-clz-tjgazdlkods-terlet-s-tjhasznlat-vlts-egyttmkdsei

 

Kapcsolódó jogcímek