Jogcím

Kiválasztott jogcím: Krízisbiztosítás

Mezőgazdasági krízisbiztosítás / Kockázatkezelési rendszer IV. pillér

Utolsó módosítás: 2021.01.29 12:19

Jogcím/intézkedés célja

Az állam a mezőgazdasági termelők időjárási és más kockázatok következtében kialakuló jövedelemingadozásainak mérséklése és a mezőgazdasági jövedelmek stabilizálása céljából mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszert működtet.

A mezőgazdasági termelő önkéntesen, a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez történő csatlakozási kérelme Magyar Államkincstárhoz, mint krízisbiztosítási szervhez történő benyújtásával a krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonyt szerezhet – a csatlakozási kérelem benyújtása évének első napjától számított – három éves időtartamra.

A csatlakozást követően, a tagsági jogviszony keretében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségén túl a mezőgazdasági termelőnek krízisbiztosítási hozzájárulást kell fizetnie, és amennyiben a mezőgazdasági termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra szerezhet jogosultságot a kompenzációs kérelem tárgyévet követő évben történő benyújtásával.

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által nyilvántartott ügyfél, aki megfelel A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek.

A támogatás mértéke

A 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a 68/2020. (XII. 23.) AM rendeletben meghatározottak szerint.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek