Jogcím

Kiválasztott jogcím: Gabona értékesítés

Gabona Intervenciós Értékesítés

Utolsó módosítás: 2017.05.09 12:39

A gabona intervenciós értékesítés keretében a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) értékesíti az Európai Unió megbízásából korábban felvásárolt készleteket.

 

 

Az értékesítés módszertanát a 2016/1240/EU rendelet és a 140/2009. (X. 29.) FVM rendelet szabályozza. Az értékesítés csak olyan módon történhet, amely nem zavarja meg az uniós vagy a regionális piacot.

 

 

A Kincstár az értékesítést csak az értékesítés megnyitásáról rendelkező, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közétett végrehajtási rendelet közzététele után, pályázati eljárás alapján kezdi meg.

 

 

Korlátozott módon lehetőség van a tagállam saját hatáskörben történő értékesítésére is, ha az intervenciós gabonából a raktározási helyszínen maradó teljes mennyiség kisebb, mint 10 000 tonna (maradványkészletek), vagy minőségcsökkent készletek esetén.

 

 

Az ajánlattételi felhívásra ajánlatot benyújtó piaci szereplők közül az egyenlő elbánás biztosítása mellett az kerül kiválasztásra, aki egy adott értékesítési tételre vonatkozóan – az adott pályázati határnapon – a legkedvezőbb árajánlatot teszi. Az ajánlat komolyságát bizonyítandó előzetesen – az Európai Unió Bizottsága a végrehajtási rendeletben meghatározott – ajánlati biztosíték letétbe helyezése szükséges. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem fizeti ki maradéktalanul az elnyert készlet vételárát az előírt határidőn belül, akkor a biztosíték arányos részének elvesztésével kell számolnia.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek