Jogcím

Kiválasztott jogcím: Gabona tárolás és raktárnyilvántartás

Gabona intervenciós tárolása

Utolsó módosítás: 2017.05.09 12:41

Az intervenciós gabonakészletek tárolásában való részvétel feltétele, hogy a raktározási tevékenység végzésének műszaki-technikai feltételei biztosítva legyenek és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a raktárat intervenciós gabonaraktárnak ismerje el.

Intervenciós gabona tárolására a Kincstár azt a raktárat ismeri el, amely megfelel a vonatkozó Közleményben meghatározott, a gabona optimális tárolásához szükséges követelményeknek, és amelyben biztosítható a tárolt intervenciós gabona minőségének és mennyiségének megőrzése.

A raktározási részvételi kérelem formanyomtatványait a Kincstár számára kell beküldeni. Amennyiben a komplex vizsgálat - amely kiterjed a kérelem kitöltésének helyességére, a bekért mellékletek hiánytalan meglétére és a raktárak technikai megfelelőségére - eredménye pozitív értéket mutat, a Kincstár jóváhagyó határozatot állít ki az ügyfél számára.

A Kincstár a befogadott, jóváhagyó határozattal rendelkező, stratégiai szempontból megfelelő raktárkörből választja ki azokat, amelyekkel az adott intervenciós időszakban hatósági raktározási szerződést köt. A hatósági szerződés a szerződésben foglaltak megszegése esetén jogerős és végrehajtható határozatnak minősül.

A tárolás során a raktár által az intervenciós készletekről és azok változásáról éves, havi és eseti készletjelentések alapján, annak ellenőrzése után a Kincstár a raktározó számára teljesítésigazolásokat állít ki és a beküldött számla ellenében a tárolással kapcsolatos szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási díj magába foglalja a be és kitárolási, valamint a havi raktározási díjat.

Kiemelt cél a tárolt intervenciós gabona minőségének és mennyiségének megőrzése.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Kapcsolódó jogcímek