Kiválasztott jogcím: Méhegészségügyi átmeneti támogatás

Megjelenés: 2021.01.11. 14:29 Utolsó módosítás: 2021.07.09. 11:10

Méhegészségügyi átmeneti támogatás

Figyelem!

A kérelembenyújtási időszak lezárult. 

A kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

 

Jogcím/intézkedés célja

 

Az intézkedés célja a kérelmező részére vissza nem térítendő, átmeneti támogatás (a továbbiakban: támogatás) nyújtása a tenyészetében lévő méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzése érdekében.

 

Támogatás jogosultja

 

A 29/2019 (VI. 20.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az intézkedés igénybevételére az a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kérelemre nyilvántartásba vett természetes vagy jogi személy jogosult, aki vagy amely:

 

  • 2020. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;

  • 2020. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;

  • nyilatkozik a támogatási rendelet 6/B. § 3) bekezdésében foglaltakról.

 

A kérelmező (vagy meghatalmazottja) 2021.02.01. 00:00:00 és 2021.03.01. 23:59:59 között kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, a Kincstár által erre a célra rendszeresített űrlapkitöltő felületén keresztül mindösszesen egy darab támogatási kérelmet nyújthat be,.

 

A támogatás mértéke

 

2021. évre  950 millió forint a támogatási rendelet alapján meghatározott keretösszeg.

 

A kérelmező a 2020. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnka minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti keret mértékét. 

 

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes lérelmező résézre megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

 

Általános információk

 

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, a vis maior esemény bejelentésével, illetve a csekély összegű támogatásokkal kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.