Kiválasztott jogcím: AVOP monitoring

Megjelenés: 2005.04.06. 09:56 Utolsó módosítás: 2011.05.26. 15:19

Tájékoztató a kedvezményezetteknek a projekt monitoringgal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségéről

Az Európai Unió és a hazai társfinanszírozó Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága által, a nyújtott pénzeszközök eredményes felhasználásának méréséhez adatok szükségesek, amelyek a pályázatban benyújtott tervadatokkal, a vállalt kötelezettségek adataival egységesített formában jelennek meg a HE-21, HE-22, HE-23 és HE-24, HE-16, HE-16A jelű dokumentumokban.

A kedvezményezetteknek az egyes dokumentumokat a projekt aktuális megvalósítási / működtetési fázisa szerint meg kell küldeniük az MVH illetékes kirendeltségére a dokumentumok kitöltési útmutatójában szereplő időpontban

A dokumentumokat kitöltve 1 nyomtatott, aláírt példányban, valamint CD-R lemezen (NEM szkennelve) egy csomagban kell eljuttatni az MVH illetékes Regionális Kirendeltségéhez.

A dokumentumok az MVH honlapjától tölthetők le:

/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/908/tajekoztatok/tajekoztato-a-kedvezmenyezetteknek-a-projekt-monitoringgal-kapcsolatos-adatszolgaltatasi-kotelezettsegerol

Kötelezően beadandó dokumentumok

1. AVOP éves jelentések dokumentumai

Dok.szám

A dokumentum neve

Mikori adatokkal kell kitölteni?

HE - 21

Projekt monitoring

bázisadatok

 

A projekt beadásakor érvényes adatokkal.

HE – 22

Projekt monitoring adatok

Az 1 évnél hosszabb ideig

tartó megvalósítás esetén

A megvalósítás kezdete naptári

évének adataival.

HE – 23

Projekt monitoring adatok

A projekt záró mérföld-kövének beadásakor

A záró mérföldkő idején érvényes

adatokkal.

HE - 24

Projekt monitoring adatok

A működtetés idején

A jelentés évéhez tartozó adatokkal.

HE -16

Projekt éves fenntartási jelentés

A működtetés idején

A jelentés évéhez tartozó adatokkal.
HE - 16A

Projekt éves fenntartási jelentés melléklete

A működtetés idején

A jelentés évéhez tartozó adatokkal.

 

2. Egyéb beadandó dokumentumok

Önkormányzat esetén

- A képviselőtestület által elfogadott 20... évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet hitelesített másolata.

- Nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzat az elmúlt évben (20... év) nem került fizetésképtelen állapotba

- Nyilatkozat arról, hogy az AVOP projekt működtetése, karbantartása, fenntartása biztosított-e.

- A projekt során megvalósított beruházás 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, vagy nyilatkozat a törzsvagyonban való szereplésről

- Bármely egyéb olyan igazolás, fénykép, okirat, határozat, mellyel a kedvezményezett alá kívánja és tudja támasztani a jelentését.

Egyház esetén

- Egyház esetében az éves pénzügyi zárás dokumentumai

- Nyilatkozat arról, hogy az Egyházközösség az elmúlt évben (20... év) nem került fizetésképtelen állapotba

- Nyilatkozat arról, hogy az AVOP projekt működtetése, karbantartása, fenntartása biztosított-e.

- Bármely egyéb olyan igazolás, fénykép, okirat, határozat, mellyel a kedvezményezett alá kívánja és tudja támasztani a jelentését.

Természetes személyek, őstermelők, egyéni vállalkozók esetében

- Az SZJA bevallás APEH által érkeztetett, adózó által hitelesített másolata (családi gazdaság esetében az összes tag adóbevallásának hitelesített másolata) szükséges.

- Beruházás esetén a megvalósított létesítmény 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja

- Bármely egyéb olyan igazolás, fénykép, okirat, határozat, mellyel a kedvezményezett alá kívánja és tudja támasztani a jelentését.

Könyvvezetésre (alapnyilvántartás) kötelezett vállalkozó/cég esetében

- Egyszerűsített beszámoló egyszerűsített éves beszámoló vagy éves beszámoló, konszolidált éves beszámoló kiegészítő melléklettel (amennyiben készítésére kötelezett) hitelesített másolata.

- Beruházás esetén a megvalósított létesítmény 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja

- Ha a kedvezményezett TÉSz: rendelkezik igazolással, hogy az FVM továbbra is elismeri TÉSz-nek, és a kedvezményezett kérésére a megyei FM Hivatalnál kiállított igazolás másolatát mellékeli,

- Ha a kedvezményezett BÉSz: benyújtja a BÉSz elismerése iratainak másolatát és igazolja, hogy a jelentés beadásának időpontjában is megfelel a BÉSz elismerésekori feltételeknek

- Bármely egyéb olyan igazolás, fénykép, okirat, határozat, mellyel a kedvezményezett alá kívánja és tudja támasztani a jelentését.

 

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén az MVH szabálytalansági eljárást kezdeményezhet.

Köszönjük, hogy válaszával hozzájárul az AVOP program értékelhetőségéhez.

 

Budapest, 2010. május 13.

 

 

 

A Kapcsolódó anyagokat letöltés után célszerű megnyitni, mert a táblázatok beültetett EXCEL fájlban jelennek meg