Kiválasztott jogcím: Tenyésznyúl átmeneti támogatása

Megjelenés: 2020.12.21. 16:19 Utolsó módosítás: 2021.06.14. 09:00

Tenyésznyúl átmeneti támogatása

Jogcím/intézkedés célja

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása alapján az állattartók részére kizárólag a 2021. július 1. és július 31. közötti időszakban vissza nem térítendő átmeneti támogatás igényelhető.

Támogatás jogosultja

A Rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel rendelkező állattartó jogosult, aki a támogatási időszakban legalább tíz tenyésznyúl tenyésztésbe állítását megvalósította.

Támogatás mértéke

Az átmeneti támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 3200 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló támogatási keretet.

Az átmeneti támogatási kérelmeket 2021. július 1. és július 31. között postai úton, a tárgyév január 1. és június 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján lehet benyújtani.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.