Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tenyésznyúl átmeneti támogatása

Tenyésznyúl átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2022.01.04 11:29

Jogcím/intézkedés célja

A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása alapján az állattartók részére kizárólag 2021. január 1. és január 31., 2021. július 1. és július 31., valamint 2022. január 1. és január 31. közötti időszakban vissza nem térítendő átmeneti támogatás igényelhető.

Támogatás jogosultja

A Rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatás igénybevételére a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint bejelentett tenyészettel rendelkező állattartó jogosult, aki a támogatási időszakban legalább tíz tenyésznyúl tenyésztésbe állítását megvalósította.

Támogatás mértéke

Az átmeneti támogatás mértéke a támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 3200 forint, azzal, hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésére álló támogatási keretet.

Az átmeneti támogatási kérelmeket 2022. január 1. és január 31. között postai úton, a tárgyévet megelőző év július 1. és december 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulak alapján lehet benyújtani.

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

 

Kapcsolódó jogcímek