Kiválasztott jogcím: ISAMM

Megjelenés: 2015.03.11. 12:12 Utolsó módosítás: 2017.01.11. 16:21

ISAMM magyarországi működése

A 311/2006 (XII.23.) kormányrendelet 1C §-ának d) pontja a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására a Magyar Államkincstár központi szervét jelöli ki.

ISAMM Magyarországi működése

•1. A 311/2006 (XII.23.) kormányrendelet 1C §-ának d) pontja a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására a Magyar Államkincstár központi szervét jelöli ki.

A Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület (National User Administration Entity, NUA) feladatait a Monitoring Osztály munkatársai látják el.

a) A Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület engedélyezi és közreműködik az ISAMM rendszerben lévő jelentések megküldéséért Felelős Hatóságok (Competent Authority), valamint a felhasználók ISAMM rendszerhez történő hozzáférési jogosultságának igénylésében, annak módosításában és megszüntetésében. A jogosultság igénylés, módosítás elektronikus úton, az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága által működtetett webes felületen keresztül történik. A NUA feladata a jogosultság igények tagállami szintű engedélyezése, ellenőrzése, a több szintű (Felelős hatóság vezetője, NUA vezetője) engedélyezés papír alapú nyilvántartása.

c) A NUA nyilvántartja a Felelős Hatóságokat, a hozzájuk tartozó jogosultságigény engedélyezőket és a jogosultsággal rendelkező felhasználókat.•2. A Magyar Államkincstár elnöke által kijelölt koordinátor felel a tagállamban az ISAMM rendszer bevezetéséért.

a) A koordinátor tájékoztatja a Felelős Hatóságokat az ISAMM rendszer technikai újításairól, új modulok, jelentések bevezetéséről.

b) Új modulok, jelentések bevezetése esetén szervezi az esetleges az ISAMM rendszerbe kerülő új jelentések megküldéséért Felelős Hatóságok belépését.

c) Szervezi, koordinálja a tagállamban szükséges informatikai fejlesztések megvalósítását.•3. A tagállami jelentések megküldéséért felelős hivatali szervek a Felelős Hatóságok (Comptenet Authority), melyek arra feljogosított felhasználói, kijelölt ügyintézői autonóm módon helyezhetik el, tölthetik fel a felelősségi körükbe tartozó adatokat.

 

Link gyűjtemény

CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens). Kommunikációs és információs célra létrehozott, az Európai Intézmények és partnereik között működő extranet eszköz.
https://circabc.europa.eu

ISAMM teszt:
Az ISAMM teszt rendszerben lévő jelentések tagállami és bizottsági tesztelés szakaszában vannak. A teszt környezetben lévő jelentéseket szabadon, bármilyen adattartalommal lehet megküldeni a DG-AGRI-hoz. Nem történik hivatalos adatszolgáltatás.
https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal

ISAMM éles:
Az ISAMM éles környezetben lévő jelentéseket jogszabály szerint már csak az ISAMM rendszeren keresztül lehet megküldeni a Bizottság részére. Az éles környezetbe kerülő jelentésekre vonatkozó jogszabályokat a DG-AGRI a 792/2009 EK rendelet alapján folyamatosan módosítja az adatszolgáltatás módját szabályozó kiegészítésekkel.
https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/