Jogcím

Kiválasztott jogcím: ISAMM

Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM)

Utolsó módosítás: 2022.06.15 14:42

Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM)

Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer

Information System for Agricultural Market Management and Monitoring

ISAMM

 

Az ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) az európai mezőgazdasági piac irányítására és nyomon követésére szolgáló nem publikus informatikai rendszer.

Az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG AGRI) 2009-ben hozta létre az ISAMM rendszert azzal a céllal, hogy a Piacfelügyelethez szükséges információk (árak, mennyiségek, forgalom stb.) jelentéseit, a korábbi több szálon futó, levelezésen alapuló gyakorlat helyett, egy átfogó informatikai rendszerbe integrálja. A rendszer a mezőgazdasági piacok és közvetlen támogatások ügyviteli folyamataihoz kapcsolódik, nem érinti a költségvetési és ellenőrzési/felügyeleti eljárásokat, illetve azokat a vidékfejlesztési műveleteket, melyeket már meglévő, működő informatikai rendszer támogat.

Az ISAMM rendszer kommunikációs moduljába a tagállamok arra feljogosított felhasználói (pl. AM, AKI, NAV stb. kijelölt ügyintézői) autonóm módon helyezhetik el (tölthetik fel) a felelősségi körükbe tartozó adatokat. A rendszer nem publikus, csak az Európai Bizottság ügyintézői és a tagállam jelentésszolgálatot végző, jogosultsággal rendelkező ügyintézői számára elérhető. A tagállamok által felvitt adatok aggregált formában csak az Európai Bizottság ügyintézői számára hozzáférhetőek.

ISAMM Magyarországi működése

A 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására a Magyar Államkincstár központi szervét jelöli ki.

A Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület (National User Administration Entity, NUA) feladatait a Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály munkatársai látják el.

A NUA engedélyezi és közreműködik az ISAMM rendszerben lévő jelentések megküldéséért felelős hatóságok, valamint a felhasználók hozzáférési jogosultságának igénylésében, annak módosításában és megszüntetésében.

A jogosultság igénylés, módosítás elektronikus úton, az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága által működtetett webes felületen keresztül történik. A NUA feladata a jogosultság igények tagállami szintű ellenőrzése, engedélyezése, a több szintű (Felelős Hatóság vezetője, NUA vezetője) jóváhagyási folyamat papír alapú nyilvántartása.

Az AWAI weboldalán (https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/) található „Register with Awai” panelen keresztül lehet elindítani a jogosultság igénylést. A weboldalon megadott és elmentett adatokat tartalmazó elektronikus nyomtatványt a hozzáférési jogosultságot igénylőnek elektronikusan be kell nyújtani az elektronikus felületen a NUA-hoz. A benyújtott elektronikus nyomtatványhoz csak a NUA tagjai és a DG-AGRI üzemeltető munkatársai rendelkeznek hozzáféréssel. Az elektronikus benyújtással párhuzamosan hozzáférési jogosultságot igénylőnek a weboldalon megadott és elmentett adatokat tartalmazó elektronikus nyomtatványt ki kell nyomtatnia, alá kell írnia („Requesting user”), majd át kell adnia a jogosultságigény engedélyező részére jóváhagyásra.

Az így kitöltött és aláírt eredeti igénylőlapot postai úton haladéktalanul továbbítani kell a NUA (1095 Budapest, Soroksári út 22-24., Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály) részére.

Amennyiben kérdése merült fel az igényléssel kapcsolatban, a tagállami koordinátor elérhető elektronikus úton az arda.hun.isamm@allamkincstar.gov.hu e-mail címen.

A Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettese által kijelölt személy, a tagállami ISAMM koordinátor felel a tagállamban az ISAMM rendszer új fejlesztéseinek bevezetéséért és a módosítások naprakész nyomon követéséért. Felelőssége kiterjed a Felelős Hatóságok munkatársai részére történő hozzáférési jogok engedélyezésére, felhasználók (userek) jogosultságának igazolására, a Felelős Hatóságok, továbbá a hozzájuk kapcsolható jogosultságigény engedélyezők, jogosultsággal bíró felhasználók nyilvántartására, beazonosítására, a tagállami koordinációs feladatok támogatására. Feladata továbbá a Bizottság által felvett új jelentésekkel kapcsolatos adminisztratív teendők (Felelős Hatóság értesítése, kapcsolatfelvétel, jogosultságok beállítása) ellátása.

Link gyűjtemény

CIRCABC (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens). Kommunikációs és információs célra létrehozott, az Európai Intézmények és partnereik között működő extranet eszköz.

https://circabc.europa.eu/ui/welcome

ISAMM éles:

Az ISAMM éles környezetben lévő jelentéseket jogszabály szerint már csak az ISAMM rendszeren keresztül lehet megküldeni a Bizottság részére. Ezeknek a jelentéseknek nagy része az ISAMM teszt illetve az éles-teszt rendszerből kerül át az éles rendszerbe, néhány esetben előfordulnak olyan kiegészítő jelentések melyek új riportként jelennek meg. Az éles környezetbe kerülő jelentésekre vonatkozó jogszabályokat a DG-AGRI a 792/2009 EK rendelet alapján folyamatosan módosítja az adatszolgáltatás módját szabályozó kiegészítésekkel.

https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/

Kapcsolódó jogcímek