Kiválasztott jogcím: NDP Mezőgazdasági termékek értéknövelése

Megjelenés: 2009.11.20. 09:26 Utolsó módosítás: 2010.02.05. 12:14

Nemzeti Diverzifikációs Program - élelmiszeripar

A támogatás célja a cukorgyárak bezárásával érintett településeken (146/2009.(XI.6.) FVM rendelet 6. sz. melléklet) a mezőgazdasági termékek feldolgozásának, forgalmazásának javítása; új termékek, eljárások, technológiák bevezetése; élelmiszer-biztonsági és - higiéniai feltételek javítása; környezetterhelés csökkentése; illetve az eddig melaszt feldolgozó, ipari célú nyersszeszt előállító termelők alapanyagváltásának elősegítése.

Támogatási kérelmet nyújthat be egyéni vállalkozó, egyéni cég, szervezet, ha KKV-nak vagy nagyvállalatnak minősül.

Támogatási kérelmet a következő célterületeken megvalósuló beruházásokra lehet beadni:

 1. versenyképesség javítása, termékszerkezet átalakítása;
 2. élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítása, az energia-felhasználás racionalizálása, az üzemirányítás korszerűsítése;
 3. vágópontok létrehozása és korszerűsítése;
 4. melasz kiváltását célzó alapanyag-diverzifikáció részeként nyersszesz előállítása céljából a támogatási rendeletben meghatározott blokkok létesítése, felújítása.

A támogatott beruházás keretében a következő kiadások számolhatóak el:

 • létesítmény építése, bővítése, felújítása;
 • az élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában (ÉLIP Gépkatalógus) szereplő gép- berendezés beszerzése;
 • a számítógépek működését lehetővé tevő alapszoftverek kivételével a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló szoftver fejlesztése és az azt kiszolgáló hardver beszerzése;
 • nyersszesz előállításra használt technológiai blokkok létesítése, felújítása;
 • a 146/2009.(XI.6.) FVM rendelet 22.§-ban meghatározott egyéb elszámolható kiadások, az ott meghatározott mérték erejéig.

A támogatás mértéke az elszámolható kiadások:

 • 40%-a;
 • abban az esetben, ha az ügyfél nagyvállalatnak minősül 20%-a.