Kiválasztott jogcím: Ügyfélnyilvántartás (regisztráció)

Megjelenés: 2009.11.12. 14:37 Utolsó módosítás: 2017.02.13. 13:38

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer ismertetése

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Közös Agrárpolitika keretében folyósított, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben működtetett támogatási formák igénybevételéhez az ügyfeleket egységes nyilvántartási rendszerben kell kezelni.

A Magyar Államkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerint a Kincstár, mint hatóság működteti az ügyfél-nyilvántartási rendszert.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszer működését a 2007. évi XVII. törvény szabályozza. Ennek értelmében az intézkedésekben, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóság kérelmére induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egy időben nyilvántartásba vetesse magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.

Ugyancsak nyilvántartásba kell vetetnie magát az ügyfélnek, ha a VM-mel, vagy a VM valamely intézményével, mint kifizetőhellyel, kedvezményezettként pénzügyi kapcsolatban áll, vagy hatályos jogszabály az adott szakrendszerben előírja az ügyfél-azonosító használatát.

A nyilvántartásba vétel, és az adatok módosítása a megfelelő formanyomtatványok benyújtása alapján történik.

A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól a 103/2016. (XII.22.) MVH Közlemény rendelkezik.