Jogcím

Kiválasztott jogcím: Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat

AKTÍV MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ

Utolsó módosítás: 2019.04.04 10:02

Jelen jogcímismertetőben – a 8/2015. (III.13.) FM rendelet szerint - meghatározott kizárt tevékenységet, illetve a kizárt mezőgazdasági termelői minőséget a Kincstár kizárólag a 2015. és 2017. év közötti időszakban benyújtott kérelmek kapcsán vizsgálja.

A mezőgazdasági termelők részére meghatározott különböző támogatások célirányosabbá tétele érdekében az Európai Parlament és a Tanács 1307/2013/EU rendelete bevezette az aktív mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: aktív gazda) fogalmát, amelyet fordított értelmezésben nevesít és összetett, több szempont szerinti vizsgálatot ír elő annak meghatározására. Tekintettel arra, hogy az 1307/2013/EU rendelet felhatalmazást ad a tagállamoknak az aktív gazda követelmények pontosítására, a vizsgálat során a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján figyelembe veendő kritériumok a következők:

A vizsgálatot az Egységes Kérelmet benyújtott, illetve a Vidékfejlesztési Program által érintett egyes intézkedésekben részt vevő ügyfelek tekintetében kell lefolytatnia a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).

A nem aktív mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kizárt mezőgazdasági termelő), aki/amely kizárt tevékenységet folytat, azaz

  • állandó sport- és rekreációs terület,
  • ingatlanvállalat,
  • repülőtér,
  • vasúttársaság, vagy
  • vízmű

üzemeltetője.

 

A kizárt tevékenységek pontos listáját a 8/2015. (III.13.) FM rendelet 1. számú és 2. számú mellékletei tartalmazzák.

 

Mentesül a kizárás alól az a mezőgazdasági termelő, aki/amely az igénylést megelőző évben benyújtott Egységes Kérelem alapján ötezer eurót meg nem haladó közvetlen támogatásban részesült.

 

A mezőgazdasági termelőket további kritériumok mentesíthetik a kizárás alól:

  • a legutolsó lezárt pénzügyi évben a közvetlen támogatások éves összege eléri a nem mezőgazdasági tevékenységekből származó teljes bevétel legalább 5%-át,
  • az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA), valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet szerinti egységes kérelmen bejelentett, legalább húsz hektár nagyságú, megállapított mezőgazdasági területtel jogszerű földhasználóként rendelkezik, vagy
  • elsődleges üzleti tevékenysége mezőgazdasági tevékenység.

A közvetlen kifizetések követelményeinek való megfelelést a mezőgazdasági termelők nyilatkozatain túlmutató, ellenőrizhető bizonyítékkal kell alátámasztani, amelyek jelentős része a Kincstár nyilvántartásaiban szereplő adatok lekérdezésével és a közhiteles nyilvántartásokban rendelekezésre álló adatok alapján az ügyfél bevonása nélkül hivatalból indult eljárásban vizsgálhatók. Azokban az esetekben, amelyek ellenőrzéséhez az ügyfél bevonása szükséges egyrészt nyilatkozattételre felszólító végzés kiadásának van helye, illetve a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumok a helyszínen is ellenőrzésre kerülhetnek.

A minősítés egy évre vonatkozik, nem a kérelembeadás pillanatában kell vizsgálni, azaz nem alapjogosultsági kérdés.

Az ún. Omnibusz rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2017/2393 rendelete), illetve a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében az aktív gazda vizsgálatot csak a 2015-2017. időszakban benyújtott Egységes Kérelmek, illetve egyes vidékfejlesztési támogatások esetében kell vizsgálni.

Kapcsolódó jogcímek