Jogcím

Kiválasztott jogcím: Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.01 08:44

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére az állattartó telepek fejlesztését szolgáló beruházások támogatására.

A Kormány az Európai Unióval megkötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani.

A felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, és a hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 177 Mrd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése. – Keretösszege: 52 Mrd Ft.

5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 31 Mrd Ft.

A meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 260 Mrd Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. október 1. napjától 2021. augusztus 24. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban volt lehetőség:

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

Harmadik szakasz: 2021. július 28 - 2021. augusztus 10.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 11 - 2021. augusztus 24.

 

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek