Kiválasztott jogcím: Halastavi Környezetgazdálkodási Program

Tájékoztatás a Halastavi Környezetgazdálkodási Program keretében benyújtandó nyomtatványok kitöltéséről

Tájékoztatás a Halastavi Környezetgazdálkodási Program keretében benyújtandó halastó lecsapolási és feltöltési bejelentésekről

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján a programban résztvevő halastó területet legalább háromévente a halgazdálkodási technológia kívánalma szerint le kell csapolni, illetve fel kell tölteni, amely tevékenységeket postai úton (1385 Budapest 62. Pf. 867.), telefaxon (06-1-577-1325) vagy elektronikus levél formájában (hkp@mvh.gov.hu) e-mailcímre legalább 10 nappal az elvégzésüket megelőzően az MVH Központjába be kell jelenteni, kivéve a támogatás első évében.

Módosuló formanyomtatványok

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások kifizetésének igényléséről és a monitoring adatszolgáltatás részletes feltételeiről szóló 136/2012. (VIII. 21.) MVH közlemény formanyomtatványai módosításra kerültek.

Halastavi Környezetgazdálkodási Program kifizetési kérelme

Megjelent a Halastavi Környezetgazdálkodási Program 2012. január 1 - 2016. december 31. közötti támogatási időszakára vonatkozó MVH közlemény

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos támogatások 2012. január 1 – 2016. december 31. közötti támogatási időszakban történő igénybevételének részletes feltételeiről szóló 109/2012. (VII. 24.) MVH közlemény a mai napon az MVH honlapján megjelentetésre került.

Módosult a 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI.24.) VM rendelet módosításra került, mely a honlapunkon a Támogatások / Halászati Operatív Program / Halastavi Környezetgazdálkodási Program / Jogszabályok menüpont alatt megtalálható.

A Halastavi Környezetgazdálkodási Program első éves támogatási összegeinek kifizetése

Tájékoztató az első támogatási időszakban beérkezett igénylések mértékéről

Tájékoztató a 175/2011 (XI.30.) MVH Közlemény 3. számú mellékletét képező „Tógazdálkodási napló” kitöltéséről

Ezúton kérjük a Halastavi Környezetgazdálkodási Programban részt venni kívánó tógazdasági haltermelőket, hogy a „Tógazdálkodási napló” egyértelműbb kitöltése és feldolgozhatósága érdekében az alábbi szabályokat alkalmazni szíveskedjenek.

Tájékoztató a 175/2011. (XI. 30.) MVH Közlemény 2. számú mellékletének kitöltéséről

A 175/2011. (XI. 30.) MVH Közlemény 2. számú melléklet: Betétlap (Iratkód: L0501-01) 2. oldal 6. pont: „Telephelyre vonatkozó adatok” című táblázat kitöltése:

A gyakran ismételt kérdések feltöltésre kerültek

Halászati árbevétel igazolása

A 175/2011. (XI. 30.) számú MVH közlemény II. pontja értelmében a halászati árbevétel összegét a beszámoló adatok mellet analitikus nyilvántartással is igazolni kell, melyet a közlemény 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell megküldeni az MVH Központi Szerve részére.