Kiválasztott jogcím: Halastavi Környezetgazdálkodási Program

Megjelenés: 2011.12.01. 17:57 Utolsó módosítás: 2011.12.01. 18:00

Halastavi környezetgazdálkodási program

A halastavi környezetgazdálkodási program keretében az Európai Unió Közös Halászati Politikájának hatálya alá tartozó, az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet értelmében az MVH vissza nem térítendő támogatással részlegesen kompenzálja az extenzív halastavakat üzemeltetők önként vállalt környezetgazdálkodásból eredő többletköltségeit és kieső jövedelmeit.

A támogatás célja a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható táj-használat kialakítása, és ennek függvényében a környezet állapotának javítása, valamint a gazdaságok életképességének és gazdasági hatékonyságának növelése a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettségvállalások megvalósításával. A támogatás támogatási határozattal megállapított, a támogatási időszakra (2011-től 2016-ig illetve 2012-től 2017-ig) felosztott vissza nem térítendő támogatás.

Az intézkedés végrehajtásának módszertanát a 110/2011. (XI. 24.) VM rendelet szabályozza. A részletszabályokat a 175/2011. (XI. 30.) számú MVH Közlemény állapítja meg.

A támogatási kérelmet 2011. december 1. és december 31. illetve 2012. augusztus 1. illetve augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített nyomtatványon az MVH Központi Szervéhez írott formában, postai úton, egy példányban. Az első éves támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül. A további években a kifizetési kérelmek benyújtási időszaka évente a szeptember 1. és szeptember 30. közötti időszak.

A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekről az MVH a benyújtási határidő lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követő hivatali eljárás során hoz döntést.

A támogatás mértéke halastó hektáranként legfeljebb 52 ezer forint a teljes támogatási időszakra vonatkozóan.

A kifizetés két részletben (részletenként legfeljebb 26.000 Ft/halastó hektár összegben) történik. Az első évben a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

A kifizetések jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében az MVH a kötelezettségvállalások teljesítését adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében évente ellenőrzi.