Jogcím

Kiválasztott jogcím: LEADER

LEADER jogcím ismertetése

Utolsó módosítás: 2015.01.27 11:05

A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának szerves részét képező megközelítés, mely pénzügyi hátteret biztosít alulról jövő kezdeményezések támogatására megteremtve a lehetőségét annak, hogy a helyi szereplők részt vegyenek a területük fejlesztését elősegítő stratégiák megalkotásában, majd megvalósításában.

A kezdeményezés hozzájárul a helyi erőforrások fenntartható felhasználásához, a vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozásához, így hatékonyabb és eredményesebb fejlesztési stratégiák fogalmazhatóak meg helyi szinten a helyi adottságok és problémák figyelembe vételével. A LEADER a hagyományos vidékfejlesztési politikával ellentétben sokkal nagyobb teret biztosít az összefogásokon alapuló helyi részvételnek és együttgondolkodásnak. A program célja, hogy segítse a helyi szereplőket abban, hogy felfedezzék és kihasználják a környezetük által nyújtott lehetőségeket, felismerve a közös fellépés erejét.

 A program lehetőséget nyújt olyan ágazatok és tevékenységek pénzügyi támogatására is, amelyek egyébként nem, vagy alig kapnának segítséget más forrásokból. A LEADER program keretein belül megvalósuló projektek egymás jó gyakorlatainak átvételével hozzájárulnak területük fenntartható fejlődéséhez, munkahelyeket teremtenek, növelik a településeik életszínvonalát és fellendítik a vidéki közösségi életet.

Bár a pályázatok 2007-2013 között rendelkezésre álló 75 Mrd Ft forrás kiosztása céljából meghirdetett támogatás igénylési időszakok lezárultak, azonban a LEADER megközelítésnek várhatóan továbbra is fontos szerep jut a 2014-2020-ig tartó európai uniós költségvetési ciklusban.

Kapcsolódó jogcímek