Jogcím

Kiválasztott jogcím: A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások

A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások

Utolsó módosítás: 2012.04.19 13:46

A támogatás célja munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi és agroturisztikai fejlesztések, beruházások és szolgáltatási feltételek támogatása. Támogatható célterületek: • falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése; • a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 1/2 számú melléklete szerinti parti települések kivételével egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő egyéb szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez; • a vidéki térségekben a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdés c) pont 2. és 3. alpontja szerinti gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakításához, már működő szálláshelyek bővítéséhez, korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak fejlesztéséhez; • szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agroturisztikai szolgáltató tevékenység, lovas turisztikai szolgáltatás, vadászturizmus, erdei turizmus, horgászturizmus, vízi turizmus, borturizmus kiépítése, bővítése, korszerűsítése, fejlesztése

Kapcsolódó jogcímek