Jogcím

Kiválasztott jogcím: Tanyabusz (EMVA)

Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása

Utolsó módosítás: 2012.04.19 14:58

A támogatás célja a kistérségi közlekedési szolgáltatások (különösen a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások) fejlesztésének támogatásával a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint jobb életminőség elérése.

Kapcsolódó jogcímek