Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészek átmeneti támogatása

702/2014/EU bizottsági rendelet

Utolsó módosítás: 2021.07.12 11:20

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról

Kapcsolódó jogcímek