Jogcím

Kiválasztott jogcím: Lótenyésztők átmeneti támogatása

Lótenyésztők átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2021.01.12 10:46

Figyelem!

A kérelembenyújtási időszak lezárult. 

A kapcsolódó tartalmak a teljes körű tájékoztatás érdekében érhetőek el a honlapon!

Átmeneti támogatás igénybevételére az a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) 0143 alá tartozó ló-, lóféle-tenyésztéssel foglalkozó vállalkozás (kérelmező) jogosult, aki vagy amely

  • a Magyar Államkincstár az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerében kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
    • nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
    • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,
  • az elismert tenyésztőszervezet törzskönyvében stzereplő kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között vemhesíti;
  • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

 

Az átmeneti támogatás mértéke vemhes kancánként 80 000 forint.

 

A támogatási kérelem 2020. július 28. és augusztus 10. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kapcsolódó jogcímek