Jogcím

Kiválasztott jogcím: Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások

Papír alapon is benyújthatóak a jogcímhez kapcsolódó dokumentumok? (VKP-méhegészségügyi átmeneti támogatás)

Utolsó módosítás: 2021.04.21 13:11

Nem. A jogcímhez kapcsolódó minden dokumentum, így a kérelem, a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumok és - a felügyeleti eljárás kivételével - a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok is kizárólag elektronikus úton nyújtható be.

Kapcsolódó jogcímek