Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2010.03.31. 13:58 Utolsó módosítás: 2013.09.30. 10:08

MILYEN KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK VANNAK?

MILYEN KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK VANNAK?

EMVA AKG esetében aa) Integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram, ab) Tanyás gazdálkodás célprogram, valamint
ac) Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram esetében, amennyiben igénybe kívánja venni a
ritka szántóföldi növényfajták és/vagy ritka szántóföldi zöldségek utáni többlettámogatást (a ritka
növények listáját az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrárkörnyezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM
rendelet 12. számú és 13. számú melléklete tartalmazza):
- NÉBIH igazolás arról, hogy a célprogramokban termesztett növényfajta a 12. vagy 13.
számú melléklet szerinti növény.

Az igazolás benyújtási határideje:

A 2012/2013 gazdálodási év esetében: 2013. május 15.

A 2013/2014. gazdálkodási év esetében: 2014.május 15.


Az igazolás az említett határidőt követően még 25 naptári napig benyújtható, de
ebben az esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül. Benyújtás helye: MVH illetékes Megyei Kirendeltsége