Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2009.12.16. 12:49 Utolsó módosítás: 2009.12.16. 12:49

Mik lehetnek a vis maior okok?

Mik lehetnek a vis maior okok?

Vis maior oknak számít minden olyan esemény, melyet a 44/2007 (VI. 8.) FVM rendelet annak elismer, vagyis elsősorban:
a) az ügyfél halála;
b) az ügyfél hosszú távú munkaképtelensége;
c) a mezőgazdasági üzem jelentős részének vagy a mezőgazdasági üzemhez tartozó földterület kisajátítása, vagy jogszabály alapján történő átminősítése, amennyiben ez a kötelezettségvállalás, illetve a kérelem benyújtása időpontjában nem volt előrelátható;
d) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tüzeset, jégkár, fagykár stb.);
e) a mezőgazdasági üzem részét képező, állattartást, illetve egyéb mezőgazdasági tevékenységet szolgáló építmények elháríthatatlan külső ok következtében történő megsemmisülése;
f) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;
g) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása;
h) zárlati, vagy a Magyar Köztársaság területén még nem honos károsító, illetve károkozó ellen hozott hatósági intézkedés.
Ezeken felül vis maior oknak minősül:
-    osztatlan közös tulajdon kimérése miatt a programba bevitt terület elhelyezkedése változik
-    ha a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagy a Nemzeti Park a haszonbérleti szerződést írásban felmondja
-    ha a jogosult területen a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése miatt a gazdálkodás nem folytatható
-    ha a természetvédelmi szerv a célprogramban előírt gazdálkodást természetvédelmi szempontokra hivatkozva nem engedélyezi