Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2009.12.16. 12:49 Utolsó módosítás: 2013.09.27. 11:16

MEDDIG ADHATÓ BE AZ AKG RÉSZLEGES VAGY TELJES VISSZAVONÁSI KÉRELEM?

MEDDIG ADHATÓ BE AZ AKG RÉSZLEGES VAGY TELJES VISSZAVONÁSI KÉRELEM?

A nem vis maior esemény bekövetkezése miatti visszavonás iránti kérelem benyújtásának
határideje:
- a 2010/2011., azaz a 2. gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. december 31.
- a 2011/2012., azaz a 3. gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. december 31.
- a 2012/2013., azaz a 4. gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. december 31.
- a 2013/2014., azaz az 5. gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. december 31.
A környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a visszavonás iránti kérelmet az 5.
gazdálkodási évet követően évente december 31-ig lehet benyújtani.
Vis maior esemény bekövetkezése miatt történő visszavonás esetén az elektronikus
kérelemkitöltő felületen kell megadni a vis maior okot, de a vis maior igazolására szolgáló
dokumentumokat a támogatásra jogosultnak postai úton kell benyújtania a lakhelye vagy
székhelye szerinti illetékes megyei MVH kirendeltségéhez.