Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2009.12.16. 12:49 Utolsó módosítás: 2009.12.16. 12:49

Ha nem egyezik a földhasználati nyilvántartás és a tényleges hasznosítás, attól még lehet támogatási kérelmet benyújtani EMVA-AKG-ra?

Ha nem egyezik a földhasználati nyilvántartás és a tényleges hasznosítás, attól még lehet támogatási kérelmet benyújtani EMVA-AKG-ra?

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény 5. § alapján

(1) A földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

(3) Ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni (ideiglenes hasznosítás).

A fentiek alapján minél korábban, de legkésőbb a kötelezettségek vállalásának időpontjától a művelési ágak tekintetében is rendeznie kell a földhasználati nyilvántartást.