Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2009.12.16. 12:49 Utolsó módosítás: 2009.12.16. 12:49

Családi gazdaságon belül lehet-e a területeket egymás között átadni?

Családi gazdaságon belül lehet-e a területeket egymás között átadni?

Családi gazdaságokra is vonatkoznak a kötelezettségátadás szabályai: legkisebb átadható egység a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület, egy területet csak egyszer lehet átadni és csak egy gazdálkodónak lehet átadni. Kötelezettséget átadni csak az átadni kívánt célprogram, valamint az intézkedés jogosultsági feltételeinek mindenben megfelelő gazdálkodónak lehet. Családi gazdaságok esetén továbbá figyelembe kell venni azt a szabályozást, hogy családi gazdaság nevében csakis a családi gazdaság vezetője járhat el. AKG kötelezettséget tehát a családi gazdaság tulajdonában lévő területekre a családi gazdaság vezetője vállalhat.