Kiválasztott jogcím: Agrár-környezetgazdálkodás (EMVA)

Megjelenés: 2009.12.16. 12:49 Utolsó módosítás: 2009.12.16. 12:49

Az Önök által adott válaszok tekinthetők-e hivatalos állásfoglalásnak? A későbbiekben ellenőrzések, jogvita alkalmával hivatkozhat-e a gazdálkodó erre?

Az Önök által adott válaszok tekinthetők-e hivatalos állásfoglalásnak? A későbbiekben ellenőrzések, jogvita alkalmával hivatkozhat-e a gazdálkodó erre?

"Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (AKG rendelet) részletesen szabályozza az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésben való részvétel feltételeit /így különösen a támogatás igénybevételét, a vállalt kötelezettségek betartását, a kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményeit/.
Az esetleges jogviták esetén alkalmazandó jogszabályok az AKG rendelet, illetve további, a jogcím alapját képező hazai és uniós jogszabályok (pl. a Tanács 2005. szeptember 20-i, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelete).
Az MVH a portálon az ügyfeleknek a támogatások igénybevétele feltételeivel kapcsolatos kérdések megválaszolásával kíván segítséget nyújtani az eljárás megkönnyítése érdekében. Az MVH az ügyfelek által feltett kérdések és az ügyfelek által megadott, a konkrét esetre vonatkozó - értelemszerűen nem teljes körű - információk alapján adja meg válaszait, amelyek tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők általános érvénnyel alkalmazható "hivatalos állásfoglalásnak".