Kiválasztott jogcím: Állatjóléti támogatás

Megjelenés: 2011.03.22. 16:37 Utolsó módosítás: 2012.07.10. 11:25

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás tejhasznú szarvasmarhatartók számára nyújt támogatást legfeljebb 5 éves - 2011-től 2016-ig tartó - támogatási időszakon keresztül. Az intézkedés keretén belül az állattartó által egy tartási helyen tartott nőivarú, tejtermelő szarvasmarhák után gazdálkodási évente, állategységenként meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.

Az intézkedés végrehajtásának módszertanát a 18/2011. (III. 9.) VM rendelet szabályozza. A részletszabályokat a 36/2011. (III. 22.) számú MVH Közlemény állapítja meg.

A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Az alaptámogatás akkor igényelhető, ha az állattartó az állatsűrűségre, a gondozói felügyeletre, a kockázatkezelésre, és a fejési technológiára és a preventív beavatkozásokra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettség mindegyikét vállalja.

Kiegészítő támogatás akkor igényelhető, ha az állattartó a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal.

Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól függetlenül igényelhetők, a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.

A támogatási kérelmet 2011. április 1. és április 30. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített nyomtatványon, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez írott formában, postai úton, egy példányban kell benyújtani. A támogatási kérelem magában foglalja a 2011. évi kifizetési kérelmet is. A 2011. évet követő évek tekintetében a kifizetési kérelmeket a vonatkozó végrehajtási rendelet előírásai szerint kell benyújtani.

A támogatási kérelmeket az MVH rangsor állításával bírálja el a hivatkozott VM rendelet 2. mellékletében található, előzetesen meghirdetett pontrendszer alapján végzett értékeléssel.

A támogatási és a kifizetési kérelem bírálatát az MVH külön eljárásban folytatja le. A kifizetési kérelmekről az MVH a benyújtási határidő lejárata utáni, a támogatási kérelem bírálatát követő hivatali eljárás során hoz döntést.

A kifizetések jogszerűségének és szabályszerűségének biztosítása érdekében az MVH a kötelezettségvállalások teljesítését adminisztratív és helyszíni ellenőrzés keretében évente ellenőrzi.